Gegevensbescherming

Deze website wordt beheerd door d’LIS Food NV, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 49, 3290 Diest.

Gegevensbescherming


De internetgebruiker kan de site raadplegen zonder zijn identiteit te onthullen en zonder enige informatie over zijn identiteit te geven. Niettemin is d’LIS Food NV automatisch op de hoogte van bepaalde informatie zodra de internetgebruiker zich toegang tot de site verschaft. Deze informatie, zoals de naam van de provider van de Internetgebruiker, het IP-adres van de computer of zijn geografische locatie, wordt enkel en alleen gebruikt voor statistische doeleinden om het gebruik van de site te kunnen analyseren.

Bij het bezoek aan de site kan d’LIS Food NV aan de internetgebruiker persoonsgegevens vragen zoals naam, adres of e-mailadres. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om aan de internetgebruiker, bijkomende informatie over de op de site voorgestelde producten of elektronische informatie (newsletters) te sturen, op voorwaarde dat die zijn akkoord daartoe heeft gegeven. Zij kunnen ook worden gebruikt om hem op de hoogte te brengen van commerciële of promotionele aanbiedingen met betrekking tot de nu of in de toekomst op de site voorgestelde producten.

Indien de internetgebruiker aanbiedingen van d’LIS Food NV wenst te ontvangen, moet hij zijn toestemming daarvoor kenbaar maken door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje op het einde van elk formulier. d’LIS Food NV verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven of te verkopen. Alle via de site verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor d’LIS Food NV.

Cookies

Om de gebruiker van de site een betere dienst te verlenen, kan d’LIS Food NV automatische cookies installeren op haar internetbrowser. Deze cookies bieden d’LIS Food NV de mogelijkheid om gegevens over de navigatie op de site te registreren. De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn internetbrowser in die zin te configureren.

Verwijzingen naar andere sites


De site kan verwijzingen (bv. door middel van een hyperlink, banner of knop) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat d’LIS Food NV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. d’LIS Food NV is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.